Actueel

Meer lezen

210 Vlaamse steden en gemeenten tekenden in op het hernieuwde Lokaal Energie- en Klimaatpact

Op 8 juli lanceerde minister Somers een 2de versie van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP 2.0). Die houdt een verscherping in van de doelstellingen van het LEKP 1.0. Maar liefst 210 Vlaamse steden en gemeenten tekenden in op het hernieuwde pact. Dat er zoveel gemeenten zich engageren toont aan dat de Vlaamse lokale besturen mee de motor zijn van de versnelde klimaattransitie.

Lees meer

Publicatiedatum
donderdag 8 december 2022
Meer lezen
Meer lezen

Haalt jouw lokaal bestuur de deadline voor de Single Digital Gateway informatieverplichting?

Tegen 12 december 2022 moeten gemeentebesturen voldoen aan de verplichting voor informatievoorziening uit de Europese Single Digital Gateway verordening. Ondertussen zijn al 188 gemeentebesturen aan de slag in het Loket voor Lokale Besturen om die deadline te halen. Dat is goed nieuws!  

Publicatiedatum
maandag 5 december 2022
Meer lezen
Meer lezen

Nieuwe tool: BBC-schema’s voor de aanpassing van het meerjarenplan

Benieuwd hoe de BBC-schema’s eruit zien eens je aangepast meerjarenplan digitaal is opgestuurd naar ABB? De volgende dag kan je dit controleren via onze nieuwe tool “BBC-schema’s voor de aanpassing van het meerjarenplan”.

Publicatiedatum
maandag 28 november 2022
Meer lezen
Meer lezen
Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht op geografische kaart

Principiële goedkeuring fusietraject Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht

Op 24, 25 en 27 oktober gaven Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht het startschot voor hun fusietraject. De gemeenteraden hechtten hun principiële goedkeuring aan de vrijwillige fusie van de 3 gemeenten op 1 januari 2025. De nieuwe gemeente zal ruim 85.000 inwoners tellen en wordt daarmee de derde gemeente in Oost-Vlaanderen. Dit is het eerste provinciegrensoverschrijdende fusietraject en het 7e fusietraject tijdens deze regeerperiode.

Publicatiedatum
maandag 31 oktober 2022
Meer lezen
Meer lezen

Onderzoek mogelijkheden regioconformiteit van geïmpacteerde afvalintercommunales & hun deelnemende gemeenten

Het Agentschap Binnenlands Bestuur liet door EY een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden tot regioconformiteit van de door de regiovorming geïmpacteerde afvalintercommunales en hun deelnemende gemeenten. Het op 29 september 2022 afgeleverde eindrapport en het addendum bij het eindrapport kan je hieronder lezen.

Publicatiedatum
donderdag 27 oktober 2022
Meer lezen

Pagina's