BBC-data: maak je eigen rapport

De Vlaamse lokale besturen die BBC toepassen moeten hun beleidsrapporten (meerjarenplannen en jaarrekeningen) digitaal bezorgen aan de Vlaamse overheid.

Op deze pagina vind je tools die toelaten om zelf deze enorme hoeveelheid gegevens te bevragen:

Of contacteer ons via bbcdr@vlaanderen.be.


Financieel profiel lokaal bestuur

Deze handige tool geeft je niet alleen inzicht in de uitgaven en ontvangsten, maar ook in het financieel evenwicht en de schulden van lokale besturen. Vergelijk op een eenvoudige manier je eigen lokaal bestuur met een ander bestuur, met een cluster en met Vlaanderen. Simuleer een fusie of bekijk alle cijfers op de kaart van Vlaanderen.


BBC-analysetool

Gebruik deze tool om alle BBC-data te doorzoeken. Uitgaven en ontvangsten, cijfers per inwoner of de autofinancieringsmarge, je vindt het allemaal eenvoudig terug! Ook de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties kan je hier uitspitten. Hoeveel bedraagt de dotatie aan de politiezone? Zijn er veel financiële schulden? Welke belastingen int een gemeente? Je krijgt meteen een antwoord op je vragen via snelkeuze-knoppen. Filter de data naar eigen wens en bekijk de gegevens vanuit verschillende invalshoeken.


BBC-schema’s

Benieuwd hoe de BBC-schema’s eruit zien eens je rapport digitaal is opgestuurd naar ABB? De volgende dag kan je dit controleren via een van deze tools, die de schema’s van het beleidsrapport en de toelichting samenstelt op basis van de digitale rapportering.

Daarnaast kan je een aantal controles uitvoeren op je rapport. Als je bijvoorbeeld een voorlopige versie van de jaarrekening of het meerjarenplan aan ons bezorgt en nakijkt via de tool, kan je het indien nodig corrigeren alvorens op de gemeenteraad te brengen.

Hou er rekening mee dat je rapport via onze tools openbaar is. Daarnaast bevat de tool enkele basiscontroles. Diepgaand onderzoek door ABB kan steeds leiden tot bijkomende vragen of opmerkingen.


De data die je via deze website kan downloaden, vallen onder de modellicentie voor gratis hergebruik.

Lees meer over het uitvoeringsbesluit en de juridische onderbouwing van de modellicenties voor hergebruik van overheidsinformatie en open data.