Parlementaire vragen BBC

Zittingsjaar: 2020-2021
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
1674 Over de impact van de coronacrisis op de lokale financiën
576 Over de overdracht van de openbare verlichting door lokale besturen aan Fluvius
62 Lokale overheden - Uitgifte schulden (2)
21 Negatieve rente - Impact op lokale besturen
Zittingsjaar: 2019-2020
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
2786 Over de impact van de coronacrisis op de gemeentelijke financiën
2352 Over de gevolgen van de coronacrisis op de financiële meerjarenplanning van steden en gemeenten
1148 Over de nieuwe regels van de beleids- en beheerscyclus (BBC) 2020
1076 Over investeringen van lokale besturen in cultuur
346 Beleids- en beheerscyclus (BBC) - Screening
160 Lokale besturen - Meerjarenplannen
156 Agentschap Binnenlands Bestuur - Klachten over de meerjarenplanning van lokale besturen
145 Lokale besturen - Meerjarenplannen
134 Lokale belastingcategorieën - Schrapping
82 Lokale meerjarenplannen en -begrotingen - middelenbesteding
Zittingsjaar: 2017-2018
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
1851 over de controlefunctie van de gemeenteraad na wijziging van de regels over de beleids- en beheerscyclus (BBC)
409 Gemeenten - Tijdige goedkeuring jaarrekening 2016
407 OCMW's - Tijdige goedkeuring jaarrekening 2016
345 Gemeentelijke meerjarenplannen - Hulpmiddelen bij de opmaak
Zittingsjaar: 2016-2017
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
324 Financiële toestand lokale besturen - Autofinancieringsmarge (AFM)
Zittingsjaar: 2015-2016
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
359 Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) - Kennis lokale Beleids- en Beheerscyclus

Pagina's