Conceptnota wijziging regelgeving begraafplaatsen en lijkbezorging

Volledig opschrift
Krijtlijnen en timing wijzigingsvoorstellen regelgeving begraafplaatsen en lijkbezorging
Status
Mededeling
Datum ministerraad
vrijdag 17 december 2021
Omschrijving

De conceptnota bevat de krachtlijnen om het privaat initiatief bij de oprichting en het beheer van de crematoria vorm te geven en verduidelijkt de andere voorstellen tot actualisatie van de regelgeving over de begraafplaatsen en de lijkbezorging. De conceptnota komt er na uitgebreid overleg met de stakeholders. De wijzigingsvoorstellen uit de conceptnota geven uitvoering aan het Regeerakkoord.