Overzicht beslissingen van de Vlaamse Regering

Jaartal: 2023
Datumoplopend sorteren Status Onderwerp
13/01/2023 Principiële goedkeuring Decreet tot wijziging van diverse decreten inzake begraafplaatsen
Jaartal: 2022
Datumoplopend sorteren Status Onderwerp
15/07/2022 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering: projectsubsidie Vlaamse provincies voor investeringen in fietssnelwegen
08/07/2022 Definitieve goedkeuring Projectsubsidie aan Vlaamse gemeenten voor fietsinfrastructuur
08/07/2022 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering verlenging subsidie infrastructuur en uitbating vaccinatiecentrum
29/04/2022 Principiële goedkeuring Voorontwerp decreet her- of nevenbestemming parochiekerken
22/04/2022 Principiële goedkeuring Ontwerp besluit Vlaamse Regering digitaal of hybride vergaderen provincies
22/04/2022 Principiële goedkeuring Ontwerp besluit Vlaamse Regering nieuwe functieclassificatie VIA6-personeel
08/04/2022 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering subsidie aan lokale besturen opvang Oekraïne, wijziging diverse besluiten en intrekking BVR 14/3/2022
01/04/2022 Principiële goedkeuring Ontwerp besluit Vlaamse Regering zomerscholen
01/04/2022 Definitieve goedkeuring Ontwerp decreet zomerscholen
01/04/2022 Principiële goedkeuring Voorontwerp Regiodecreet
01/04/2022 Principiële goedkeuring Voorontwerp decreet wijziging decreet lokaal bestuur
01/04/2022 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering communicatie erediensten
25/03/2022 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering verlenging subsidie infrastructuur en uitbating vaccinatiecentrum
18/03/2022 Principiële goedkeuring Ontwerp besluit Vlaamse Regering toeslag gezinszorg
25/02/2022 Bekrachtiging en afkondiging Decreet tot wijziging Havendecreet in uitvoering van de Verordening (EU) 2017/352
18/02/2022 Definitieve goedkeuring Visienota verkiezingen 2024
11/02/2022 Principiële goedkeuring Voorontwerp decreet zomerscholen
09/02/2022 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering verhoging eindejaarstoelage en uitbreiding rouwverlof
04/02/2022 Principiële goedkeuring Ontwerp besluit Vlaamse Regering communicatie erediensten
04/02/2022 Definitieve goedkeuring Regiovorming: afbakening Limburg
28/01/2022 Principiële goedkeuring Ontwerp besluit Vlaamse Regering nieuwe functieclassificatie VIA6-personeel
28/01/2022 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering procedure zwaarwichtige aanwijzingen van tekortkoming door besturen van de eredienst
Jaartal: 2021
Datumoplopend sorteren Status Onderwerp
27/01/2022 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering wijziging quickwins
23/12/2021 Bekrachtiging en afkondiging Decreet wijziging Provinciedecreet over het digitaal en hybride vergaderen
17/12/2021 Principiële goedkeuring Ontwerp besluit Vlaamse Regering procedure zwaarwichtige aanwijzingen tekortkoming door besturen van de eredienst
17/12/2021 Mededeling Conceptnota wijziging regelgeving begraafplaatsen en lijkbezorging
17/12/2021 Principiële goedkeuring Voorontwerp decreet zomerscholen
17/12/2021 Principiële goedkeuring Voorontwerp decreet klokkenluiders
10/12/2021 Principiële goedkeuring Ontwerp besluit Vlaamse Regering wijziging quickwins
10/12/2021 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering aanwijzing Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen
26/11/2021 Principiële goedkeuring Ontwerp besluit Vlaamse Regering communicatie erediensten
26/11/2021 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering afwijking van artikel 19 decreet begraafplaatsen en lijkbezorging bij infectieziekten tot 30/4/2022
19/11/2021 Definitieve goedkeuring Voorontwerp van decreet tot wijziging Havendecreet in uitvoering van de Verordening (EU) 2017/352
19/11/2021 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering verlenging subsidie infrastructuur en uitbating vaccinatiecentrum
29/10/2021 Principiële goedkeuring Ontwerp besluit Vlaamse Regering procedure zwaarwichtige aanwijzingen van tekortkoming door besturen van de eredienst
29/10/2021 Principiële goedkeuring Ontwerp besluit Vlaamse Regering aanwijzing Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen
22/10/2021 Principiële goedkeuring Ontwerp besluit Vlaamse Regering toeslag gezinszorg
22/10/2021 Bekrachtiging en afkondiging Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021
05/10/2021 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering geboorteverlof
01/10/2021 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering verlenging subsidie infrastructuur en uitbating vaccinatiecentrum
01/10/2021 Mededeling Omzendbrief KBBJ/ABB 2021/1 overgang activiteiten
10/09/2021 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaams Regering verhoging eindejaarstoelage VIA6-personeel
10/09/2021 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering over digitaal of hybride vergaderen lokale besturen
03/09/2021 Principiële goedkeuring Voorontwerp decreet tot wijziging Havendecreet in uitvoering van de Verordening (EU) 2017/352
16/07/2021 Bekrachtiging en afkondiging Decreet versterking lokale democratie
16/07/2021 Principiële goedkeuring Ontwerp besluit Vlaamse Regering verhoging eindejaarstoelage en uitbreiding rouwverlof
16/07/2021 Definitieve goedkeuring Visienota herbestemming parochiekerken
16/07/2021 Mededeling Mededeling over nieuw besluit Vlaamse Regering rechtspositieregeling lokale en provinciale besturen
16/07/2021 Bekrachtiging en afkondiging Decreet bevoegdheid ondertekening authentieke akten onroerende verrichtingen
16/07/2021 Definitieve goedkeuring Ontwerp decreet instemming met overeenkomst inzake vervoer van lijken over land
09/07/2021 Mededeling Plan Vlaamse Veerkracht: Gemeente zonder Gemeentehuis
25/06/2021 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering projectsubsidies zomerscholen 2021
25/06/2021 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering afwijking van artikel 19 decreet begraafplaatsen en lijkbezorging bij infectieziekten
18/06/2021 Principiële goedkeuring Voorontwerp decreet wijziging Havendecreet in uitvoering van de Verordening (EU) 2017/352
18/06/2021 Principiële goedkeuring Ontwerp besluit Vlaamse Regering wijziging quickwins
04/06/2021 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering subsidie voor klimaatacties ter uitvoering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)
04/06/2021 Definitieve goedkeuring Ontwerp erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen
04/06/2021 Principiële goedkeuring Ontwerp besluit Vlaamse Regering geboorteverlof
04/06/2021 Principiële goedkeuring Ontwerp van besluit Vlaams Regering verhoging eindejaarstoelage
04/06/2021 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering verlenging subsidie infrastructuur en uitbating vaccinatiecentrum
07/05/2021 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering verlenging subsidie contact- en bronopsporing
30/04/2021 Definitieve goedkeuring Ontwerp decreet versterking lokale democratie
23/04/2021 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering wijziging afwijking van decreet begraafplaatsen en lijkbezorging bij infectieziekten
26/03/2021 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering compensatie noodopvang schoolkinderen verlengd t.e.m. 30 juni 2021
19/03/2021 Principiële goedkeuring Voorontwerp erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen
19/03/2021 Principiële goedkeuring Besluit Vlaams Regering verhoging eindejaarstoelage
12/03/2021 Definitieve goedkeuring Nota regiovorming
12/03/2021 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering covid-19 en wijziging rechtspositieregeling
26/02/2021 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering: projectsubsidie fietsinfrastructuur Vlaamse gemeenten
12/02/2021 Principiële goedkeuring Decreet lokale democratie
12/02/2021 Principiële goedkeuring Besluit Vlaamse Regering digitaal of hybride vergaderen lokale besturen
12/02/2021 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering: subsidies programmamanagement en bestaffing vaccinatieteams in vaccinatiecentra
10/02/2021 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering: subsidie collectief transport naar vaccinatiecentrum
29/01/2021 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering: voorwaarden schuldovername fusies vanaf 1 januari 2025
29/01/2021 Principiële goedkeuring Besluit Vlaamse Regering: uitbreiding geboorteverlof personeelsleden lokale besturen
22/01/2021 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering subsidie infrastructuur en uitbating vaccinatiecentrum
Jaartal: 2020
Datumoplopend sorteren Status Onderwerp
18/12/2020 Principiële goedkeuring Besluit Vlaamse Regering COVID-19 en wijziging rechtspositieregeling
18/12/2020 Mededeling Conceptnota geboorteverlof lokale besturen
04/12/2020 Definitieve goedkeuring Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing – erkenning – 2021 - 2025
04/12/2020 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering subsidie project Labo Regiovorming aan de VVSG
04/12/2020 Principiële goedkeuring Besluit Vlaamse Regering voorwaarden schuldovername fusies vanaf 1/1/2025
20/11/2020 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering: projectsubsidie noodopvang schoolkinderen vanaf 9 november 2020 tot en met 2 april 2021
13/11/2020 Principiële goedkeuring Erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen
13/11/2020 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering: subsidie contact- en bronopsporing COVID-19
13/11/2020 Instemming Koninklijke besluiten Dode Hand
30/10/2020 Principiële goedkeuring Decreet instemming met overeenkomst inzake vervoer van lijken over land
30/10/2020 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering afwijking van decreet begraafplaatsen en lijkbezorging bij infectieziekten - wijziging
09/10/2020 Definitieve goedkeuring Nota regiovorming
25/09/2020 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering sjerp burgemeester
18/09/2020 Principiële goedkeuring Besluit rechtspositieregeling
17/07/2020 Principiële goedkeuring Versterking lokale democratie
17/07/2020 Principiële goedkeuring Besluit Vlaamse Regering sjerp burgemeester
10/07/2020 Definitieve goedkeuring Vrijwillige fusies van gemeenten: ondersteunende maatregelen
10/07/2020 Bekrachtiging en afkondiging Besluit subsidie consumptiebudget kwetsbare doelgroepen
29/05/2020 Mededeling Sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen
15/05/2020 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering: projectsubsidie noodopvang schoolkinderen vanaf 15 mei 2020
10/04/2020 Mededeling Omzendbrief KB 2020/01 overheidsopdrachten impact coronamaatregelen
27/03/2020 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering afwijking van decreet begraafplaatsen en lijkbezorging bij infectieziekten