Overzicht beslissingen van de Vlaamse Regering

Jaartal: 2021
Datumoplopend sorteren Status Onderwerp
30/04/2021 Definitieve goedkeuring Ontwerp decreet versterking lokale democratie
23/04/2021 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering wijziging afwijking van decreet begraafplaatsen en lijkbezorging bij infectieziekten
19/03/2021 Principiële goedkeuring Voorontwerp erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen
19/03/2021 Principiële goedkeuring Besluit Vlaams Regering verhoging eindejaarstoelage
12/03/2021 Definitieve goedkeuring Nota regiovorming
12/03/2021 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering covid-19 en wijziging rechtspositieregeling
26/02/2021 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering: projectsubsidie fietsinfrastructuur Vlaamse gemeenten
12/02/2021 Principiële goedkeuring Decreet lokale democratie
12/02/2021 Principiële goedkeuring Besluit Vlaamse Regering digitaal of hybride vergaderen lokale besturen
12/02/2021 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering: subsidies programmamanagement en bestaffing vaccinatieteams in vaccinatiecentra
10/02/2021 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering: subsidie collectief transport naar vaccinatiecentrum
29/01/2021 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering: voorwaarden schuldovername fusies vanaf 1 januari 2025
29/01/2021 Principiële goedkeuring Besluit Vlaamse Regering: uitbreiding geboorteverlof personeelsleden lokale besturen
Jaartal: 2020
Datumoplopend sorteren Status Onderwerp
18/12/2020 Principiële goedkeuring Besluit Vlaamse Regering COVID-19 en wijziging rechtspositieregeling
18/12/2020 Mededeling Conceptnota geboorteverlof lokale besturen
04/12/2020 Definitieve goedkeuring Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing – erkenning – 2021 - 2025
04/12/2020 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering subsidie project Labo Regiovorming aan de VVSG
04/12/2020 Principiële goedkeuring Besluit Vlaamse Regering voorwaarden schuldovername fusies vanaf 1/1/2025
20/11/2020 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering: projectsubsidie noodopvang schoolkinderen vanaf 9 november 2020 tot en met 2 april 2021
13/11/2020 Principiële goedkeuring Erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen
13/11/2020 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering: subsidie contact- en bronopsporing COVID-19
13/11/2020 Instemming Koninklijke besluiten Dode Hand
30/10/2020 Principiële goedkeuring Decreet instemming met overeenkomst inzake vervoer van lijken over land
30/10/2020 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering afwijking van decreet begraafplaatsen en lijkbezorging bij infectieziekten - wijziging
09/10/2020 Definitieve goedkeuring Nota regiovorming
25/09/2020 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering sjerp burgemeester
18/09/2020 Principiële goedkeuring Besluit rechtspositieregeling
17/07/2020 Principiële goedkeuring Versterking lokale democratie
17/07/2020 Principiële goedkeuring Besluit Vlaamse Regering sjerp burgemeester
10/07/2020 Definitieve goedkeuring Vrijwillige fusies van gemeenten: ondersteunende maatregelen
10/07/2020 Bekrachtiging en afkondiging Besluit subsidie consumptiebudget kwetsbare doelgroepen
29/05/2020 Mededeling Sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen
15/05/2020 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering: projectsubsidie noodopvang schoolkinderen vanaf 15 mei 2020
10/04/2020 Mededeling Omzendbrief KB 2020/01 overheidsopdrachten impact coronamaatregelen
27/03/2020 Definitieve goedkeuring Besluit Vlaamse Regering afwijking van decreet begraafplaatsen en lijkbezorging bij infectieziekten