Overzicht beslissingen van de Vlaamse Regering

Jaartal: 2021
Datumoplopend sorteren Onderwerp Status
26/02/2021 Besluit Vlaamse Regering: projectsubsidie fietsinfrastructuur Vlaamse gemeenten Definitieve goedkeuring
12/02/2021 Besluit Vlaamse Regering: subsidies programmamanagement en bestaffing vaccinatieteams in vaccinatiecentra Definitieve goedkeuring
10/02/2021 Besluit Vlaamse Regering: subsidie collectief transport naar vaccinatiecentrum Definitieve goedkeuring
29/01/2021 Besluit Vlaamse Regering: voorwaarden schuldovername fusies vanaf 1 januari 2025 Definitieve goedkeuring
29/01/2021 Besluit Vlaamse Regering: uitbreiding geboorteverlof personeelsleden lokale besturen Principiële goedkeuring
Jaartal: 2020
Datumoplopend sorteren Onderwerp Status
18/12/2020 Besluit Vlaamse Regering COVID-19 en wijziging rechtspositieregeling Principiële goedkeuring
18/12/2020 Conceptnota geboorteverlof lokale besturen Mededeling
04/12/2020 Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing – erkenning – 2021 - 2025 Definitieve goedkeuring
04/12/2020 Besluit Vlaamse Regering subsidie project Labo Regiovorming aan de VVSG Definitieve goedkeuring
04/12/2020 Besluit Vlaamse Regering voorwaarden schuldovername fusies vanaf 1/1/2025 Principiële goedkeuring
20/11/2020 Besluit Vlaamse Regering: projectsubsidie noodopvang schoolkinderen vanaf 9 november 2020 tot en met 2 april 2021 Definitieve goedkeuring
13/11/2020 Erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen Principiële goedkeuring
13/11/2020 Besluit Vlaamse Regering: subsidie contact- en bronopsporing COVID-19 Definitieve goedkeuring
13/11/2020 Koninklijke besluiten Dode Hand Instemming
30/10/2020 Decreet instemming met overeenkomst inzake vervoer van lijken over land Principiële goedkeuring