Print

Overzicht erkende erediensten

In België zijn zes erediensten erkend. Deze tabel toont het aantal erkende lokale geloofsgemeenschappen per provincie en per eredienst op 8 februari 2021 (waarbij de kathedralen als afzonderlijke categorie werden opgenomen):

Eredienst
Antwerpen
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Eindtotaal
anglicaans1 1237
islamitisch61252227
Israëlitisch3 1 26
orthodox3521516
protestants1451061247
RK-kathedraal211 15
rooms-katholiek304304364272345

1589

Eindtotaal3333273842833701697

De recente erkenningen vindt u op de pagina 'erkenningen'.

De basisregels voor de besturen van de eredienst in Vlaanderen worden bepaald in het Eredienstendecreet van 7 mei 2004. Dit decreet werd gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012.

 

Meer informatie