Print

Gelinkt publiceren en melden

Lokale besturen (gemeentebesturen, OCMW-besturen en provinciebesturen) zijn vanaf 30 juni 2021 verplicht om enkel via hun eigen notuleringsoftware of via ‘Gelinkt Notuleren’ te publiceren. 

Waarom? Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) helpt lokale besturen de omslag te maken naar een gelinkte bekendmakingsmethode. Dat doen we via ons programma ‘Lokale Besluiten als GeLinkte Open Data’, kortweg LBLOD. Zo kunnen besturen hun data openstellen en bruikbaar maken voor derde partijen.

De voordelen van een gelinkte bekendmakingsmethode

Publiceert en meldt je bestuur besluiten conform de gelinkte bekendmakingsmethode?

  • Handelaars, bedrijven en burgerinitiatieven zullen die beslissingen in de toekomst automatisch kunnen oppikken.
  • Ze kunnen jouw boodschap vervolgens versterken via hun eigen website of sociale media.
  • Je informatie geraakt sneller bij de inwoners van jouw gemeente.

Begeleiding

We begeleiden lokale besturen en hun softwareleveranciers stapsgewijs naar een 'slimme manier' van communiceren. Hoe doen we dat?

  • Lokale Besluiten als geLinkte Open Data (LBLOD)

We zetten sinds enkele jaren in op gelinkte data van lokale besluitvoering via LBLOD. Daarbij betrekken we actief lokale besturen en leveranciers van notuleringsoftware. Via het validatieprogramma 'Semantics@YourFingertips' motiveren we leveranciers om aan de verplichte open standaarden en technische voorwaarden van LBLOD te voldoen. 

  • Verplichte meldings-en publicatieplicht

Lokale besturen zijn sinds 1 januari 2019 verplicht om bepaalde besluiten, lijsten en stukken te publiceren op hun webtoepassing en te melden aan de toezichthoudende overheid. 'Online data' als eerste stap naar 'open data'. Deze verplichting geldt voor gemeentebesturen, OCMW-besturen en provinciebesturen. 

  • Intensief begeleidingstraject

In juni 2020 gingen we van start met een intensief begeleidingstraject voor lokale besturen. Dat traject bestaat uit verschillende fasen, afgestemd op zowel de manier van melden en publiceren als de digitale mogelijkheden van elk lokaal bestuur.

Welke besturen publiceren al gelinkt?

Op 7 juni publiceerden 167 gemeenten al gelinkt. Hiervan melden 58 ook automatisch. Ook de provincie Antwerpen publiceert gelinkt en meldt automatisch.

Welke gemeenten dit zijn, kan je zien op onderstaande kaart.

Noot: we updaten regelmatig deze kaart - huidige status: 17 juni 2021  

Geografische kaart van Vlaanderen

Wat doen we met de data?

Organisaties en bedrijven kunnen de data gebruiken om hun werking te optimaliseren. Denk maar aan een horecavereniging die de info uit alle terrasreglementen in Vlaanderen bundelt of de Gezinsbond die per gemeente een overzicht maakt van de beschikbare luiersubsidies.

Daarnaast hebben lokale besturen de mogelijkheid om over het muurtje heen te kijken en good practices van andere besturen te bestuderen. Wat doet een ander bestuur anders en misschien beter? Passen wij onze werking aan?

Het vergemakkelijkt ook de werking voor lokale besturen, omdat ze geen dubbelwerk meer verrichten. Andere overheden halen zelf de nodige informatie uit de gepubliceerde besluiten en hergebruiken zo de verzamelde gegevens.

Tegen 2023 wil ABB de databank openbaar maken voor overheden, burgers en bedrijven. Om al een beeld te geven over de innovatieve ideeën die daardoor ontstaan, organiseerde het agentschap de ‘Linked Open Data Challenge’. 

Meer informatie over het begeleidingstraject

Meer informatie over onze programma's en toepassingen

Meer informatie over de bekendmakings-en meldingsplicht