Actueel

Meer lezen

Verplichte deontologische commissie in Vlaamse lokale besturen

Vanaf maart 2023 zijn alle steden en gemeenten in Vlaanderen verplicht om een deontologische commissie op te richten. Die moet erop toezien dat de lokale politieke mandaten op een verantwoorde manier ingevuld worden. Het Vlaams Parlement stemde het decreet deontologische commissie op 1 februari goed. Tot nu toe beschikte 1 op 3 lokale besturen over een deontologische commissie. 

Publicatiedatum
woensdag 8 februari 2023
Meer lezen
Meer lezen

Vlaamse Regering bekrachtigt Regiodecreet

Op 3 februari bekrachtigde de Vlaamse Regering het decreet over de regiovorming en tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, hierna het Regiodecreet genoemd. Het ontwerpdecreet werd op 1 februari door het Vlaams Parlement goedgekeurd. Het Regiodecreet zorgt voor de decretale verankering van de referentieregio’s en definieert het concept, het toepassingsgebied, de principes en de gevolgen van regiovorming. Die elementen lichten we kort toe.

Publicatiedatum
maandag 6 februari 2023
Meer lezen
Meer lezen

De Vlaamse overheid biedt in 2023 opnieuw cofinanciering van ICT-veiligheidsaudits voor lokale besturen

Naar aanleiding van de cyberincidenten eind vorig jaar besliste de Vlaamse overheid, op initiatief van minister Somers, om het cofinancieringsaanbod van ICT-veiligheidsaudits voor lokale besturen in 2023 verder te zetten. Hiervoor slaan het Agentschap Binnenlands Bestuur en Audit Vlaanderen de handen in elkaar. Met de verderzetting van het aanbod krijgen steden en gemeenten opnieuw de nodige financiële ondersteuning om hun informatiebeveiliging te (laten) controleren én verbeteren.

Lees meer.

Publicatiedatum
woensdag 1 februari 2023
Meer lezen
Meer lezen

Wijziging van register van bekendmaking van reglementen en verordeningen op komst

Momenteel bewijst het analoge of digitale register van bekendmaking het correcte tijdstip van publicatie van reglementen en verordeningen. Maar technologie staat niet stil. Een gemeentebestuur kan ook op andere manieren zekerheid creëren over het correcte tijdstip van de digitale bekendmaking van reglementen en verordeningen op zijn webtoepassing.

Lees meer.

Publicatiedatum
woensdag 25 januari 2023
Meer lezen
Meer lezen

Webinar: Leer werken met de nieuwe taken in het Loket

De dialoog met de eredienstbesturen verloopt vanaf 1 februari digitaal. Dat organiseren we voor lokale besturen via de toepassing het Loket. ABB heeft daarvoor een aantal functionaliteiten aan het Loket voor lokale besturen toegevoegd. Die lichten we graag toe tijdens een webinar op vrijdag 3 februari om 10.00 uur.

Meer informatie.

Publicatiedatum
woensdag 25 januari 2023
Meer lezen

Pagina's