Lokaal energie- en klimaatpact (LEKP)

Net Zero tegen 2050. Dat is de doelstelling van Europa. Het eerste klimaatneutraal continent worden. Er is maar één plek waar die ambitie gerealiseerd kan worden. En dat is lokaal. Enkel lokale besturen zijn in staat om deze grootse doelstelling te vertalen in concrete realisaties op het terrein. Zijn in staat om te mobiliseren, burgers te betrekken, zaken in beweging te krijgen. Maken het abstracte concreet. 

Met het Lokaal Energie en Klimaatpact (LEKP) nemen onze steden en gemeenten die verantwoordelijkheid op. Maar liefst 293 van onze lokale besturen engageren zich om hun klimaatambities verder op te drijven. En ze zetten daarbij in op vier werven: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater. Met daaraan steeds heel concrete doelstellingen gekoppeld. Zo streeft het Pact tegen 2030 onder meer naar één boom per Vlaming, 50 collectieve renovaties per 1.000 wooneenheden, één laadpunt per 100 inwoners en één kubieke meter extra regenwateropvang per inwoner.

Dat is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Het LEKP is door Eurocommissaris en architect van de 'Green Deal' Frans Timmermans opgenomen als een voorbeeld voor lokale besturen in de rest van Europa. Onze lokale besturen inspireren lokale besturen in de rest van Europa. En daar mogen ze fier op zijn.

Daarnaast werd in juli 2022 een tweede Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP 2.0) gepubliceerd. Dit pact stelt een bijkomende verscherping voor zes doelstellingen voorop, rekening houdend met de vier werven. Lokale besturen kunnen zich, in samenwerking met de Vlaamse overheid, eveneens engageren voor dit LEKP 2.0.

 

 

Webinars over de LEKP-werven

VVSG organiseerde 4 Webinars rond de 4 werven opgenomen in het LEKP. De Webinars kaderende binnen het alternatief programma dat VVSG Netwerk Klimaat uitwerkte ter vervaging van het wegens corona afgelaste event rond het LEKP dat voorzien was op 2 december 2021.

De Webinars kan je op onderstaande links terugvinden.

Daarnaast vond op 9 september 2022 een andere webinar plaats, gegeven door ABB en VVSG. Hier wordt duiding gegeven over het LEKP 1.0 en 2.0, de financiële rapportering hieromtrent, en de monitoring via het Pactportaal en het Groenblauwpeil.

Subsidies

Meer lezen

Subsidie voor klimaatacties ter uitvoering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)

Bedrag
  • 24.870.000 euro voor het LEKP 1.0
  • 8.750.000 euro voor het LEKP 2.0

Beide verdeeld als trekkingsrechten op basis van de inwonersaantallen (4/5) en de criteria van het gemeentefonds (1/5) (zie infra: bijlage 3 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 2022).

De definitieve bedragen, op basis van het aantal deelnemende gemeenten, worden uiterlijk 16 januari 2023 bekendgemaakt.

Aanwending

De subsidie is bedoeld voor lokale klimaatacties, waarbij de totale uitgaven voor klimaatacties minstens het dubbele van de verkregen subsidie moeten bedragen.

Meer lezen
Meer lezen

Subsidie voor klimaatacties ter uitvoering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)

Bedrag

24.324.010 euro, verdeeld als trekkingsrechten op basis van de inwonersaantallen (4/5) en de criteria van het gemeentefonds (1/5) (zie infra: bijlage 3 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2021).

Aanwending

De subsidie is bedoeld voor lokale klimaatacties, waarbij de totale uitgaven voor klimaatacties minstens het dubbele van de verkregen subsidie moeten bedragen.

Meer lezen

 

Nieuwsberichten

Meer lezen

210 Vlaamse steden en gemeenten tekenden in op het hernieuwde Lokaal Energie- en Klimaatpact

Op 8 juli lanceerde minister Somers een 2de versie van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP 2.0). Die houdt een verscherping in van de doelstellingen van het LEKP 1.0. Maar liefst 210 Vlaamse steden en gemeenten tekenden in op het hernieuwde pact. Dat er zoveel gemeenten zich engageren toont aan dat de Vlaamse lokale besturen mee de motor zijn van de versnelde klimaattransitie.

Lees meer

Publicatiedatum
donderdag 8 december 2022
Meer lezen
Meer lezen

Subsidiëring LEKP goedgekeurd door Vlaamse Regering

Op vrijdag 8 juli 2022 keurde de Vlaamse Regering de subsidiëring onder het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) goed. Naast dit eerste pact gelanceerd in 2021, is ook het LEKP 2.0 goedgekeurd. Dit bevat zes vernieuwde doelstellingen om de transitie verder te versnellen.

Publicatiedatum
vrijdag 8 juli 2022
Meer lezen
Meer lezen

Klimaatprestatiecontracten

Op 27 april nam minister Somers samen met een aantal organisaties het initiatief om een nieuw type van innovatieve aanbestedingen voor te stellen: ‘klimaatprestatiecontracten’. Tijdens deze ronde tafel werd door alle aanwezigen het startschot gegeven om deze ambitieuze vorm van energieprestatiecontracten voor te bereiden. Zo krijgen de lokale besturen actielijnen en presentatie om hun patrimonium voor te bereiden op de klimaatdoelstelling ‘-55% CO2 tegen ten laatste 2030’.

Ben jij ook benieuwd hoe klimaatprestatiecontract jou lokaal bestuur kunnen helpen? Bekijk dan snel de terugblik op de VVSG website.

Publicatiedatum
donderdag 9 juni 2022
Meer lezen

Pagina's