Regiovorming en regioscreening: een stand van zaken (artikel Impuls)

Publicatiedatum
dinsdag 13 april 2021

In Impuls magazine verscheen een artikel waarbij het Agentschap Binnenlands Bestuur de stand van zaken van het regiotraject toelicht.

Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 bevat immers een ambitieuze passage over regiovorming. Die moet de bestuurlijke drukte tegengaan en eindigen met minder intermediaire structuren.

Het artikel schetst de band tussen regioscreening en regiovorming en verduidelijkt het finale doel van dat laatste.

Bron: Editie 1, 2021 van Impuls magazine, een initiatief van Exello.net, de beroepsfederatie voor algemeen directeurs en adjunct-algemeen directeurs.