Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2020-2021
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
1009 Over de organisatie van gemeenteraadszittingen
971 Over het wetenschappelijk onderzoek van het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing
908 Over het draagvlak voor regiovorming
835 Over de rol van de lokale besturen voor een veilige heropening van winkels en een veilige organisatie van lokale evenementen
708 Over de decreetswijzigingen ter versterking van de lokale democratie
686 Over het toestaan van resomatie als nieuwe vorm van lijkbezorging
685 Over de avondklok als maatregel om de orde te handhaven
576 Over de overdracht van de openbare verlichting door lokale besturen aan Fluvius
551 Over de erkenning en de financiering van de Turkse Diyanet-staatsmokeeën
541 Over participatie van senioren aan het lokale beleid
485 Over de onthoofding, in een Parijse voorstad, van leraar Samuel Paty door een Tsjetsjeense islamextremist
473 Over toezicht op de lokale veiligheidscellen
459 Over de lijkbezorging van behoeftige personen
288 Over de commissie Decentralisatie
197 Over de samenwerking met de Moslimexecutieve na de kritiek op dit orgaan door de federale minister van Justitie
172 Burgemeestersoverleg - Decretaal en formeel kader
170 Over meertalige communicatie door lokale besturen
166 Over het onderzoek door de gouverneur van Vlaams-Brabant in het kader van de taalregistratie in de faciliteitengemeenten
164 Gemeenteraadsleden - Inzagerecht
154 Lijkbezorging - Alternatieve vormen

Pagina's