Parlementaire vragen Personeel

Zittingsjaar: 2020-2021
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
199 Personeelsleden Vlaandern en lokale besturen - Uitbreiding rouwverlof
125 Over de mogelijkheden voor verlof of tijdelijke werkloosheid voor medewerkers van de Vlaamse overheid of een lokaal bestuur die nood hebben aan kinderopvang naar aanleiding van coronamaatregelen
27 Over de bevraging door het Agentschap Binnenlands Bestuur bij lokale besturen met het oog op een analyse van hun werking tijdens de coronacrisis
15 Over telewerk bij Vlaamse ambtenaren
Zittingsjaar: 2019-2020
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
2549 Over de impact van de coronacrisis op het opnemen of overdragen van vakantiedagen bij de lokale besturen en de Vlaamse overheid
2401 Over telewerken bij lokale besturen
1356 Over het collectief ontslag bij lokale besturen
1124 Over de agressie tegenover personeel van lokale besturen
638 Over een eventuele uitbreiding van het rouwverlof voor de personeelsleden van de lokale besturen en van de Vlaamse overheidsdiensten bij het overlijden van een kind
522 Over pleegzorg- en pleegouderverlof voor statutair tewerkgestelden bij lokale besturen
335 Rechtspositieregeling personeel lokale besturen - Modernisering
244 Lokale overheden - Tijdelijke werkloosheid
243 Lokale overheden - Afsprakennota coronacrisis over omgang met personeel
220 Autonoom gemeentebedrijf - Contractueel personeel
216 Lokale besturen - Gedeeltelijke werkhervatting langdurig zieken
81 Lokale besturen - Welzijn op het werk
76 Lokale besturen - Modaliteiten inzaken uitzendarbeid
14 Personeel lokale besturen - Fietsleasing
Zittingsjaar: 2018-2019
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
105 Lokale besturen - Personeelsleden
Zittingsjaar: 2017-2018
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
1421 Over de openstelling voor de contractuele personeelsleden van de lokale besturen van de tweede pensioenspijler die geldt voor de contractuele personeelsleden van de Vlaamse overheid

Pagina's