Parlementaire vragen Werking bestuur

Zittingsjaar: 2020-2021
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
1306 Over de toepassing van de taalwet in het kader van het coronavaccinatiebeleid
1009 Over de organisatie van gemeenteraadszittingen
835 Over de rol van de lokale besturen voor een veilige heropening van winkels en een veilige organisatie van lokale evenementen
708 Over de decreetswijzigingen ter versterking van de lokale democratie
685 Over de avondklok als maatregel om de orde te handhaven
541 Over participatie van senioren aan het lokale beleid
473 Over toezicht op de lokale veiligheidscellen
170 Over meertalige communicatie door lokale besturen
166 Over het onderzoek door de gouverneur van Vlaams-Brabant in het kader van de taalregistratie in de faciliteitengemeenten
164 Gemeenteraadsleden - Inzagerecht
148 Gemeenteraad - Stemmen per fractie
144 Gemeenteraad - Controlerecht op bevoegdheden die zijn overgedragen aan intergemeentelijke structuren
143 Lokale politici - Klachten over fraude en belangenvermenging
142 Structureel langdurig afwezige schepenen - Eventuele sanctieregeling
119 Gemeenteraad - Inzagerecht ontwerpbesluiten en bijhorende stukken
109 Sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) Vivendo - Mogelijke belangenvermenging
67 Agenda raad van bestuur en algemene vergadering intercommunales - Rol gemeenteraad
64 Gemeenteraadsleden - Inzagerecht
44 Gemeenteraadsleden - Inzagerecht
43 Semi-rechtstreekse burgemeesterverkiezingen - Impact

Pagina's