Parlementaire vragen Werking bestuur

Zittingsjaar: 2021-2022
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
2895 Over de stand van zaken van het onderzoek naar alternatieve stemwijzen waaronder het stemmen per brief
2771 Over de motie van wantrouwen en de onbestuurbaarheid van gemeenten
2758 Over de toepassing van de constructieve motie van wantrouwen
2757 Over zekerheid bij het opnemen van een lokaal politiek engagement
2745 Over de schorsing van de Borgerhoutse districtsaad wegens de ramadan
2707 Over heldere en toegankelijke lokale besluitvorming
2543 Over het beleid inzake erkende erediensten in het licht van een recent arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
2366 Over de ruimte voor inspraak tijdens gemeente- en OCMW-raden
2007 Over digitaal vergaderen bij lokale besturen via livestream
1704 Over cross-border als alternatief voor GAS 5-boetes
1152 Over de handhaving van de verboden op vuurwerk en de verkoop ervan
845 Over de organisatie van studieruimtes door lokale besturen in het licht van de coronapandemie
747 Over voorafgaande openbaarheid van ontwerpbesluiten van bestuursorganen
600 Over de invoering van het 'Trajectcontrole as a service'-systeem door lokale besturen
318 Over het grote aantal gemeente- en OCMW-raadsleden dat reeds ontslag nam in deze legislatuur
244 Aanstelling burgemeester - Rol gemeenteraad
217 Decreet Lokale Besturen - Formele motivering constructieve motie van wantrouwen
194 Decreet Lokaal Bestuur - Artikel 36
176 Labo lokale burgerparticipatie - Eerste resultaten
175 Over het arrest van de Raad van State over de aanleg van een taalregister in de faciliteitengemeenten

Pagina's