Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2020-2021
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
541 Over participatie van senioren aan het lokale beleid
485 Over de onthoofding, in een Parijse voorstad, van leraar Samuel Paty door een Tsjetsjeense islamextremist
473 Over toezicht op de lokale veiligheidscellen
459 Over de lijkbezorging van behoeftige personen
288 Over de commissie Decentralisatie
197 Over de samenwerking met de Moslimexecutieve na de kritiek op dit orgaan door de federale minister van Justitie
190 Coronaprovisie 2020 - Verdeling middelen
187 Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) - Lokale klimaattafels
186 Financiering gemeenten - Studie geografische verschillen
182 Consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen - Ondersteunende coronasubsidie
172 Burgemeestersoverleg - Decretaal en formeel kader
170 Over meertalige communicatie door lokale besturen
166 Over het onderzoek door de gouverneur van Vlaams-Brabant in het kader van de taalregistratie in de faciliteitengemeenten
164 Gemeenteraadsleden - Inzagerecht
154 Lijkbezorging - Alternatieve vormen
148 Gemeenteraad - Stemmen per fractie
144 Gemeenteraad - Controlerecht op bevoegdheden die zijn overgedragen aan intergemeentelijke structuren
143 Lokale politici - Klachten over fraude en belangenvermenging
142 Structureel langdurig afwezige schepenen - Eventuele sanctieregeling
140 Lokale overheden - Financiële impact corona

Pagina's