Regelgeving

Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering digitaal of hybride vergaderen lokale besturen

Datum regelgeving
10 september 2021
Thema
Strategische projecten
Werking bestuur
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering afwijking van artikel 19 decreet begraafplaatsen en lijkbezorging bij infectieziekten

Datum regelgeving
25 juni 2021
Thema
Patrimonium
Meer lezen
Meer lezen

Relance: projectsubsidie zomerscholen 2021

Datum regelgeving
25 juni 2021
Thema
Financiering
Meer lezen
Meer lezen

Relance: subsidie voor klimaatacties ter uitvoering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)

Datum regelgeving
4 juni 2021
Thema
Financiering
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering maatregelen COVID-19 en wijziging rechtspositieregeling

Datum regelgeving
12 maart 2021
Thema
Personeel
Meer lezen
Meer lezen

Relance: projectsubsidie fietsinfrastructuur Vlaamse gemeenten

Datum regelgeving
26 februari 2021
Thema
Financiering
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: subsidie collectief transport naar een vaccinatiecentrum

Datum regelgeving
10 februari 2021
Thema
Financiering
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering voorwaarden schuldovername fusies vanaf 1/1/2025

Datum regelgeving
29 januari 2021
Thema
Strategische projecten
Financiering
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: subsidie infrastructuur en uitbating vaccinatiecentrum

Datum regelgeving
22 januari 2021
Thema
Financiering
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering subsidie project Labo Regiovorming aan de VVSG

Datum regelgeving
4 december 2020
Thema
Strategische projecten
Meer lezen

Pagina's