Regelgeving

Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering van 8 juli 2022 IFIC

Datum regelgeving
8 juli 2022
Thema
Personeel
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering toeslag verzorgend personeel publieke gezinszorg

Datum regelgeving
3 juni 2022
Thema
Personeel
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering subsidie aan lokale besturen opvang Oekraïne, wijziging diverse besluiten en intrekking besluit Vlaamse Regering 14 maart 2022

Datum regelgeving
8 april 2022
Thema
Financiering
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering communicatie erediensten

Datum regelgeving
1 april 2022
Thema
Erediensten
Meer lezen
Meer lezen

Ministerieel besluit benoeming leden Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen

Datum regelgeving
7 februari 2022
Thema
Werking bestuur
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering procedure zwaarwichtige aanwijzingen van tekortkoming door besturen van de eredienst

Datum regelgeving
28 januari 2022
Thema
Erediensten
Meer lezen
Meer lezen

Omzendbrief KBBJ/ABB 2022/1 – toepassing artikel 397, tweede lid, decreet lokaal bestuur

Datum regelgeving
14 januari 2022
Thema
Verzelfstandiging en samenwerking
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering aanwijzing Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen

Datum regelgeving
10 december 2021
Thema
Erediensten
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering afwijking van artikel 19 decreet begraafplaatsen en lijkbezorging bij infectieziekten tot 30/4/2022

Datum regelgeving
26 november 2021
Thema
Patrimonium
Meer lezen
Meer lezen

Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021

Datum regelgeving
22 oktober 2021
Thema
Erediensten
Meer lezen

Pagina's