Print

Besluit Vlaamse Regering afwijking van decreet begraafplaatsen en lijkbezorging bij infectieziekten

Officiële opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 tot afwijking van artikel 13 en van artikel 19 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging
Datum regelgeving
30 oktober 2020
Publicatiedatum Staatsblad
5 november 2020
Omschrijving

De Vlaamse Regering keurde op 30 oktober 2020 een wijziging goed aan het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 tot afwijking van artikel 13 en 19 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en lijkbezorging.

De wijziging houdt in dat tot en met 30 april 2021:

  • een lijkwagen – met inachtname van de nodige waardigheid – meerdere stoffelijke overschotten kan vervoeren.
  • bij crematie het verplichte tweede advies van de geneesheer wegvalt:
    • als het overlijden plaatsvindt in het ziekenhuis of in een woonzorgcentrum van het Vlaamse gewest.
    • als het overlijden plaatsvindt buiten het ziekenhuis of buiten een woonzorgcentrum en de behandelende  geneesheer of de geneesheer die het overlijden vaststelt, bevestigt dat het overlijden te wijten is aan Covid19.
Verwante onderwerpen