Regelgeving

Meer lezen

Decreet uitzendarbeid lokale besturen

Datum regelgeving
27 april 2018
Thema
Personeel
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering vaststelling model van akte inzake fractievorming

Datum regelgeving
20 april 2018
Thema
Werking bestuur
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering wijze van communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op het lokaal bestuur

Datum regelgeving
20 april 2018
Thema
Werking bestuur
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering inzake de akten van het lokaal bestuur, de politie- en hulpverleningszones

Datum regelgeving
20 april 2018
Thema
Werking bestuur
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus (BVR BBC)

Datum regelgeving
30 maart 2018
Thema
BBC
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Brusselse Hoofdstedelijke Regering statuut ambtenaren instellingen openbaar nut BHG

Datum regelgeving
21 maart 2018
Thema
Mandatarissen
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Brusselse Hoofdstedelijke Regering statuut ambtenaren gewestelijke overheidsdiensten Brussel

Datum regelgeving
21 maart 2018
Thema
Mandatarissen
Meer lezen
Meer lezen

Decreet lokaal bestuur

Datum regelgeving
22 december 2017
Thema
BBC
Verzelfstandiging en samenwerking
Financiering
Personeel
Werking bestuur
Mandatarissen
Meer lezen
Meer lezen

Decreet instemming samenwerkingsakkoord erkende plaatselijke geloofsgemeenschappen met grondgebied over meer dan één deelstaat

Datum regelgeving
1 december 2017
Thema
Erediensten
Meer lezen
Meer lezen

Omzendbrief BB 2017/4 - beslissingen tijdens het jaar van de verkiezingen en het gebruik van informatiemiddelen

Datum regelgeving
27 september 2017
Thema
Werking bestuur
Meer lezen

Pagina's