Regelgeving

Meer lezen

Omzendbrief FB 2017/1 van 24 maart 2017 met de nadere regels voor de schuldovername in het kader van de vrijwillige samenvoeging van gemeenten

Datum regelgeving
24 maart 2017
Thema
Strategische projecten
Financiering
Meer lezen
Meer lezen

Omzendbrief 2017/1 over vrijstelling van registratierechten door verklaringen van openbaar nut ten behoeve van IGS met rechtspersoonlijkheid

Datum regelgeving
24 maart 2017
Thema
Financiering
Meer lezen
Meer lezen

Onteigeningen - Decreet van 24 februari 2017 betreffende onteigening voor het algemeen nut

Datum regelgeving
24 februari 2017
Thema
Patrimonium
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering schuldovername vrijwillige fusies

Datum regelgeving
24 februari 2017
Thema
Financiering
Meer lezen
Meer lezen

Verhuur-Pacht - Pachtprijzencoëfficiënten

Datum regelgeving
13 december 2016
Thema
Patrimonium
Meer lezen
Meer lezen

Decreet vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering provincies

Datum regelgeving
18 november 2016
Thema
Werking bestuur
Meer lezen
Meer lezen

Decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies

Datum regelgeving
18 november 2016
Thema
Strategische projecten
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering codificatie sommige bepalingen onderwijs

Datum regelgeving
28 oktober 2016
Thema
Mandatarissen
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet

Datum regelgeving
26 juli 2016
Thema
Personeel
Meer lezen
Meer lezen

Decreet van 24 juni 2016 over de vrijwillige samenvoeging van gemeenten (fusiedecreet)

Datum regelgeving
24 juni 2016
Thema
Strategische projecten
Meer lezen

Pagina's