Regelgeving

Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering wijze communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de besturen van de eredienst

Datum regelgeving
13 mei 2016
Thema
Erediensten
Meer lezen
Meer lezen

Omzendbrief VR 2015/37 - de bevlagging van openbare gebouwen en het Vlaams Volkslied

Datum regelgeving
26 juni 2015
Thema
Werking bestuur
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering regularisatie contingentgesco's

Datum regelgeving
27 februari 2015
Thema
Financiering
Meer lezen
Meer lezen

Ministerieel besluit digitale communicatie in kader van het bestuurlijk toezicht

Datum regelgeving
26 februari 2015
Thema
Werking bestuur
Meer lezen
Meer lezen

Onteigeningen - Besluit van 25 juli 2014 van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering

Datum regelgeving
25 juli 2014
Thema
Patrimonium
Meer lezen
Meer lezen

Verhuur-Jacht - Besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 houdende de administratieve organisatie van de jacht in het Vlaamse Gewest [citeeropschrift: "het Jachtadministratiebesluit"]

Datum regelgeving
25 april 2014
Thema
Patrimonium
Meer lezen
Meer lezen

Omzendbrief BB 2014/2 subsidies gebouwen van de eredienst, georganiseerde vrijzinnigheid en crematoria

Datum regelgeving
28 maart 2014
Thema
Financiering
Erediensten
Meer lezen
Meer lezen

Omzendbrief BB 2014/3 - Kwartaalrapportering en andere Europese rapporteringsverplichtingen

Datum regelgeving
28 maart 2014
Thema
BBC
Meer lezen
Meer lezen

Ministerieel besluit subsidies gebouwen eredienst, gebouwen niet-confessionele morele dienstverlening en crematoria

Datum regelgeving
18 maart 2014
Thema
Financiering
Erediensten
Meer lezen
Meer lezen

Nieuwe Benelux-Verdrag van 20 februari 2014 inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking

Datum regelgeving
20 februari 2014
Thema
Verzelfstandiging en samenwerking
Meer lezen

Pagina's