Werking bestuur

Deze pagina bevat informatie over de werking van de gemeente, het OCMW, de provincie en de districten. Daarbij richten we ons onder meer op:

  • de installatie van de verschillende bestuursorganen;
  • hun bevoegdheden;
  • de beraadslaging en stemming;
  • de mandaten.

We besteden ook aandacht aan specifieke thema’s zoals structurele onbestuurbaarheid, openbaarheid van bestuur en de verschillende vormen van burgerparticipatie.

Nieuws & Artikels

Meer lezen

Verplichte deontologische commissie in Vlaamse lokale besturen

Vanaf maart 2023 zijn alle steden en gemeenten in Vlaanderen verplicht om een deontologische commissie op te richten. Die moet erop toezien dat de lokale politieke mandaten op een verantwoorde manier ingevuld worden. Het Vlaams Parlement stemde het decreet deontologische commissie op 1 februari goed. Tot nu toe beschikte 1 op 3 lokale besturen over een deontologische commissie. 

Publicatiedatum
woensdag 8 februari 2023
Meer lezen
Meer lezen

Waarom meer werk verzetten dan nodig? Meld enkel wat moet in het Loket voor Lokale Besturen!

Lokale besturen zijn verplicht om bepaalde documenten te melden, zoals besluitenlijsten van de gemeenteraad en van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf, reglementen en verordeningen, rechtspositieregelingen, enzovoort. 

Publicatiedatum
maandag 23 januari 2023
Meer lezen
Meer lezen

Een goed lokaal besluit, hoe ziet dat eruit?

Ben je op zoek naar inspiratie voor een nieuw reglement of wil je weten welke andere besturen al ervaring hebben met een bepaalde materie? Dan kan je sinds mei 2022 terecht in de besluitendatabank: een verzamelplaats voor meer dan 135.000 meldingsplichtige lokale reglementen, besluiten en besluitenlijsten. Maar hoe herken je een goed lokaal besluit? Gebruik onze 10 tips tijdens je zoektocht in de besluitendatabank!

Publicatiedatum
dinsdag 25 oktober 2022
Meer lezen

Recente FAQ's