Print

Werking bestuur

Deze pagina bevat informatie over de werking van de gemeente, het OCMW, de provincie en de districten. Daarbij richten we ons onder meer op:

  • de installatie van de verschillende bestuursorganen;
  • hun bevoegdheden;
  • de beraadslaging en stemming;
  • de mandaten.

We besteden ook aandacht aan specifieke thema’s zoals structurele onbestuurbaarheid, openbaarheid van bestuur en de verschillende vormen van burgerparticipatie.

Nieuws & Artikels

Meer lezen

COVID-19: voorlopige richtlijnen begrafenisondernemers en crematoria (update)

In navolging van het ministerieel besluit van 6 maart 2021 werden de richtlijnen voor begrafenisondernemers en crematoria aangepast. De wijziging gaat over het toegelaten aantal personen op een uitvaartplechtigheid. Een maximum van 50 personen – kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld – mag tegelijkertijd aanwezig zijn:

  • bij begrafenissen en crematies in afzonderlijke ruimtes van de gebouwen die hiervoor bestemd zijn;
  • op een begraafplaats in het kader van een uitvaartceremonie.

De begrafenissen en crematies vinden plaats zonder de mogelijkheid tot blootstelling van het lichaam. Tijdens de uitvaartplechtigheid moeten een aantal minimale regels worden nageleefd.

Publicatiedatum
maandag 8 maart 2021
Meer lezen
Meer lezen

COVID-19: tools om (geheim) digitaal te stemmen

Er zijn heel wat tools beschikbaar om (geheim) digitaal te stemmen. We lijsten een aantal tools op die lokale besturen mogelijks kunnen gebruiken, zonder daarbij een waardeoordeel uit te spreken over de voorgestelde tools.

Meer info

Publicatiedatum
donderdag 11 februari 2021
Meer lezen
Meer lezen

Webinar 'Right to challenge': inspiratie uit onderzoek en praktijk

Op donderdag 11 maart 2021 presenteert VVSG – in samenwerking met Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en het Agentschap Binnenlands Bestuur – een gratis webinar over het right to challenge. Het is een krachtig instrument waarbij een lokaal bestuur ruimte geeft aan (georganiseerde) inwoners, samenwerkingsverbanden en/of en ondernemers om bestaande taken van het lokaal bestuur over te nemen.

Publicatiedatum
woensdag 10 februari 2021
Meer lezen

Recente FAQ's