Personeel

Hier vindt u alle informatie en de regelgeving over het personeel van de lokale en regionale besturen.

Nieuws & Artikels

Meer lezen

Rechtspositieregelingsbesluit gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

Op 8 maart 2023 publiceerde het Belgisch Staatsblad het besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2023 met de nieuwe minimale voorwaarden voor de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen. Dat betekent dat het van kracht wordt op 18 maart 2023 en de besturen hun rechtspositieregeling kunnen aanpassen. Een digitaal ondersteuningsplatform met uitgebreide informatie en juridische achtergrond komt online op 31 maart 2023. Het internetadres volgt nog.

Publicatiedatum
dinsdag 14 maart 2023
Meer lezen
Meer lezen

Advies tegen gebruik TikTok bij Lokale Besturen

In lijn met de nieuwe eigen richtlijnen van de Vlaamse overheid, adviseert het Agentschap Binnenlands Bestuur de lokale besturen om ook de app TikTok te verwijderen en de toegang tot de site te blokkeren. Een recent advies van het Centrum voor Cybersecurity Belgium (CCB), de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) en de Veiligheid van de Staat (VSSE) toont aan dat we voorzichtig moeten zijn met de app wegens mogelijke veiligheidsrisico’s. 

Publicatiedatum
vrijdag 10 maart 2023
Meer lezen
Meer lezen

Vlaams Parlement neemt wijziging decreet lokaal bestuur aan

Op 15 februari 2023 nam de plenaire zitting van het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur aan. Het ontwerp van decreet wordt nu ter bekrachtiging naar de Vlaamse Regering gestuurd.

Meer informatie vind je in het parlementair dossier.

Publicatiedatum
donderdag 16 februari 2023
Meer lezen

Recente FAQ's