Print

Personeel

Hier vindt u alle informatie en de regelgeving over het personeel van de lokale en regionale besturen.

Nieuws & Artikels

Meer lezen

Verhoging eindejaarstoelage publieke sector (VIA6)

In navolging van het zesde Vlaamse Intersectorale Akkoord (VIA6) van 30 maart 2021 keurde de Vlaamse Regering op 10 september 2021 definitief de wijzigingen van de rechtpositiebesluiten van 7 december 2007 en 12 november 2010 goed. Hierdoor hebben de VIA-personeelsleden recht op een verhoging van het variabel gedeelte van de eindejaarstoelage tot 3,6 % van het jaarsalaris.

Publicatiedatum
maandag 13 september 2021
Meer lezen
Meer lezen

Telewerk bij lokale en provinciale besturen

Door de huidige gezondheidscrisis zetten veel lokale en provinciale besturen in op telewerk. Een op maat gemaakt kader kan daartoe een handig hulpmiddel zijn voor de besturen.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) geeft enkele basisprincipes mee die ze in zo’n telewerkkader kunnen opnemen en verwijst naar een praktijkvoorbeeld van de stad Roeselare.

Publicatiedatum
dinsdag 7 september 2021
Meer lezen
Meer lezen

Beroepscommissie voor Tuchtzaken zoekt een plaatsvervangend voorzitter

De Beroepscommissie voor Tuchtzaken treedt op als beroepsinstantie voor alle tuchtbeslissingen van gemeenten, provincies en OCMW’s en de openbare instellingen die eronder ressorteren.

Publicatiedatum
maandag 19 juli 2021
Meer lezen

Recente FAQ's