Personeel

Hier vindt u alle informatie en de regelgeving over het personeel van de lokale en regionale besturen.

Nieuws & Artikels

Meer lezen

Hoe gebruik je de VIA-deelcodes in je DmfA-aangifte?

Om een correcte verdeling van de subsidies uit het VIA6-akkoord van 30 maart 2021 door de verschillende bevoegde sectoradministraties mogelijk te maken, herinnert ABB de lokale besturen eraan de VIA-deelcodes correct te hanteren in de DmfA-aangifte (Déclaration multifonctionelle/multifunctionele Aangifte).

Publicatiedatum
donderdag 14 april 2022
Meer lezen
Meer lezen

Beroepscommissie voor Tuchtzaken zoekt plaatsvervangend assessor

De Beroepscommissie voor Tuchtzaken zoekt een plaatsvervangend assessor die afkomstig is uit een gemeentebestuur, een provinciebestuur of een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Publicatiedatum
vrijdag 18 maart 2022
Meer lezen
Meer lezen

Recht op quarantaineverlof voor het personeel van de lokale sector

Na advies van de Raad van State keurde de Vlaamse Regering op 28 januari 2022 definitief een besluit goed waarbij artikel 8 van de federale wet van 23 december 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie rechtstreeks van toepassing gemaakt wordt op de statutaire personeelsleden van de lokale en regionale besturen. Dat artikel 8 regelt het recht van personeelsleden om van het werk afwezig te zijn voor maatregelen ter bestrijding van COVID-19. Hierdoor geldt nu dezelfde regeling  voor de contractuele en de statutaire personeelsleden van de besturen.

Daarnaast bevat het besluit een bepaling waardoor de speedpedelec ook recht geeft op een fietsvergoeding.

Publicatiedatum
maandag 31 januari 2022
Meer lezen

Recente FAQ's